Tag: ศิลปินหญิงกับFeminist Art

ศิลปินหญิงกับFeminist Art

ศิลปินหญิงกับFeminist Art ในศิลปะตะวันตกคริสต์ศตวรรษที่20ศิลปินหญิงกับFeminist Art ในศิลปะตะวันตกคริสต์ศตวรรษที่20

โลกของศิลปะตะวันตกในอดีตถูกจำกัดไว้ด้วยมุมมองชายเป็นใหญ่ ทำให้มีเพียงศิลปินชายเท่านั้นที่จะสามารถประสบความสำเร็จ และได้รับการยอมรับในวงการศิลปะ ปิดกั้นโอกาสของศิลปินหญิงที่มีความสามารถไม่ต่างจากศิลปินชายด้วยบทบาทของผู้หญิงในสังคมที่กำหนดขึ้นโดยผู้ชายว่าเป็นเพียงผู้ให้กำเนิดและผู้ดูแล ทำให้โรงเรียนศิลปะไม่มีพื้นที่ให้กับผู้หญิง สถานภาพทางสังคมที่ไม่เท่าเทียมกันนี้ก่อให้เกิดเป็นขบวนการเพื่อเรียกร้องความเท่าเทียมกับเพศชาย ขบวนการสตรีนิยม (Feminism) การรวมตัวเพื่อต่อสู้กับวงการศิลปะตะวันตกที่มีผู้ชายครอบงำ เริ่มเกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1969 และเต็มที่ในปี ค.ศ. 1970 โดยพยายามที่จะปลดแอกอคติทางเพศให้หมดไปจากโลกของศิลปะที่มีความคิดแบบเก่า เพื่อให้ศิลปะมีความหลากหลายและทุกคนสามารถเข้าสู่โลกศิลปะได้ ศิลปินหญิงกับ Feminist Art ...