Tag: Shipping จีน

Shipping จีน

ขายของแบบไหนดีกว่ากัน ระหว่างมีหน้าร้านกับขายออนไลน์ขายของแบบไหนดีกว่ากัน ระหว่างมีหน้าร้านกับขายออนไลน์

ปัจจุบันนี้คนหันมาทำอาชีพค้าขายกันมากขึ้น เนื่องจากสถานการณ์ต่างๆ ได้เปลี่ยนแปลงไปและหลายคนมองว่าการขายของหรืออาชีพค้าขายนั้นสามารถทำรายได้ดีกว่าการทำงานประจำ อีกทั้งการทำอาชีพค้าขายนั้นยังทำให้เราเป็นนายจ้างตนเองซึ่งหมายความว่าหากเราขยันมาก รายได้เราก็เพิ่มขึ้น กลับกันหากเราทำอาชีพประจำแล้วเราขยันรายได้เราก็เท่าเดิม ซึ่งหลายคนมักจะมีมุมมองกันแบบนี้เลยทำให้นิยมออกมาทำอาชีพค้าขายกันมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันนี้การทำอาชีพค้าขายก็มีทั้งแบบที่มีหน้าร้านประจำกับแบบที่ไม่มีหน้าร้าน หรือที่เรียกว่าขายออนไลน์นั่นเอง ซึ่งแต่ละแบบก็มีข้อแตกต่างกัน ดังนั้นในวันนี้เราจะมาอธิบายถึงลักษณะการขายของทั้งสองแบบว่ามีข้อดีและข้อเสียกันอย่างไรบ้าง เปรียบเทียบการขายของแบบมีหน้าร้านกับการขายของออนไลน์ มาดูกันว่าการขายของแบบมีหน้าร้านกับการขายของแบบออนไลน์นั้นมีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างไร และแต่ละแบบมีข้อดีและข้อเสียอย่างไรบ้าง การขายของแบบมีหน้าร้านเป็นการขายของที่เราผู้ขายต้องทำการสั่งสินค้าหรือสต๊อคสินค้ามาไว้ให้เพียงพอต่อความต้องการซื้อของลูกค้า อีกทั้งต้องมีการบอกตำแหน่งหน้าร้านที่ชัดเจน โดยข้อดีของการขายสินค้าแบบมีหน้าร้านคือทำให้ลูกค้าสามารถได้มาเลือกชมและพิจารณาในการเลือกซื้อสินค้าได้ด้วยตนเอง ทำให้ลูกค้าได้สินค้าตามที่ตนเองต้องการ แต่ข้อเสียของการขายสินค้าแบบมีหน้าร้านคือต้องเสียค่าเช่าสถานที่ ต้องมีต้นทุนในส่วนของหน้าไม่ว่าจะเป็นค่าเช่า ...