เลือกดอกไม้เยี่ยมไข้อย่างไรดี?

ดอกไม้เยี่ยมไข้

ดอกไม้เยี่ยมไข้ เป็นสิ่งที่ผู้ให้ส่งมอบให้กับผู้ป่วยเพื่อให้ผู้ป่วยมีกำลังใจ และเพื่อใช้แสดงความห่วงใยที่ผู้ให้มีแก่ผู้ที่ได้รับ แต่การเลือกดอกไม้ให้ผู้ป่วยนั้นมีหลายปัจจัยที่ต้องพิจารณาเพื่อไม่ไห้ดอกไม้ที่เรามอบให้นั้นส่งผลเสียต่อร่างกายหรือจิตใจของผู้ป่วย การเลือกดอกไม้เยี่ยมไข้ผู้ให้จึงต้องมีความรอบคอบในการเลือกดอกไม้เป็นอย่างมาก

                ของที่เป็นที่นิยมในการนำไปเยี่ยมผู้ป่วยอย่างดอกไม้เยี่ยมไข้นั้นมีความสำคัญต่อผู้รับในเรื่องของการแสดงความใส่ใจที่ผู้ให้มอบให้ ดังนั้นในการเลือกควรพิจารณาอะไรหลายอย่างในการเลือก สิ่งที่ควรพิจารณาในการเลือกดอกไม้เยี่ยมไข้ มีดังนี้

  • เลือกดอกไม้ที่ผู้ป่วยชอบ หากคุณรู้ว่าผู้ป่วยชอบดอกไม้ชนิดใดการนำดอกไม้ชนิดนั้นไปเยี่ยมผู้ป่วยย่อมแสดงความใส่ใจที่มีต่อผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี และผู้ป่วยคงรู้สึกดีใจที่ได้รับดอกไม้ที่ตนเองชอบ
  • สีของดอกไม้ การเลือกดอกไม้เยี่ยมไข้ควรเลือกดอกไม่ที่มีสีสันสดใส ไม่ควรเลือกดอกไม้ที่มีสีหม่นหมองหรือสีเข้ม เช่นสีดำหรือสีแดงเข้มเป็นต้น
  • ข้อความ การเขียนข้อความสั้นๆให้กำลังใจผู้ป่วยเป็นมารยาทที่ดีที่ควรทำ คำที่ใช้ควรเหมาะสมกับความสนิทสนมและความสัมพันธ์ที่มีต่อกัน และไม่ควรเขียนข้อความที่ยาวหลายบรรทัดหรือข้อความที่สั้นจนเกินไป
  • ความหมายของดอกไม้ ผู้ส่งดอกไม้เยี่ยมไข้ควรรู้ความหมายของดอกไม้ที่เลือกส่งให้ เพราะดอกไม้ที่มีความหมายดีก็บ่งบอกถึงความใส่ใจและความห่วงใยที่มีต่อผู้รับเช่นกัน การที่ไม่รู้ความหมายของดอกไม้แล้วส่งดอกไม้ที่มีความหมายที่ไม่ดีให้แก่ผู้ป่วยนั้นอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดกันเกิดขึ้น หรือผู้ป่วยอาจจะรู้สึกว่าจนถูกแช่งจนทำให้รู้สึกไม่สบายใจได้
  • ความปลอดภัย ดอกไม้เยี่ยมไข้ที่ดีต้องไม่ส่งผลเสียต่อผู้ที่ได้รับ เช่นไม่ส่งดอกไม้ที่มีหนามแหลมคมให้แก่ผู้ป่วยเพราะอาจเกิดอันตรายได้ ไม่เลือกดอกไม้ที่มีกลิ่นฉุนจนเกินไปเพราะดอกไม้เหล่านั้นจะส่งกลิ่นรบกวนการพักผ่อนของผู้ป่วย หรือไม่เลือกดอกไม้ที่เหี่ยวเร็วและเกสรเยอะ เพราะเกสรเหล่านั้นอาจส่งผลต่อการหายใจของผู้ป่วยได้เช่นกัน

จะเห็นได้ว่าการเลือกดอกไม้เยี่ยมไข้มีหลายอย่างที่ต้องพิจารณาเพื่อความสบายใจของผู้ให้และผู้รับ รวมไปถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยด้วยเช่นกัน ดอกไม้อาจจะไม่ช่วยให้อาการบาดเจ็บดีขึ้นแต่ย่อมส่งผลต่อจิตใจของผู้ป่วย ช่วยให้ผู้ป่วยสดใสและมีกำลังใจมากขึ้นแน่นอน ดังนั้นการเลือกดอกไม้เยี่ยมไข้ที่มีความหมายดีจึงมีความสำคัญที่ส่งผลในทางที่ดีกับจิตใจของผู้ป่วยซึ่งจะส่งผลมากหรือน้อยนั้นก็ยังนับว่าเป็นเรื่องที่ดี